نوشته‌ها

برگزاری دوره آزاد واسنجی دستگاه های سمپاشی در دانشگاه علمی کاربردی شباهنگ شهریار

واسنجی دستگاه های سم پاشی کشاورزی
برگزاری دوره آموزشی واسنجی دستگاه سمپاشی کشاورزی در دانشگاه جامع علمی کاربردی شباهنگ شهریار

نخستین دوره آزاد آموزش واسنجی دستگاه های سمپاش با حضور اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شباهنگ شهریار برگزار گردید.

خانم دکتر دهقان هدف از برگزاری این دوره آموزشی را چنین عنوان نمود:

مراقبت از باغ و باغچه مراحل مختلفی دارد. در کنار رسیدگی‌های معمول، سم پاشی هم از اهمیت بسیاری برخوردار است. بسته به نوع گیاهان و وضعیت زمین کشاورزی و آفات، سم مورد نیاز انتخاب می‌شود.

کارکرد انواع سم پاش باغبانی مشخص است. این ابزار قرار است شما را برای سم پاشی کردن مزرعه یا باغ خود یاری کند. وقتی از این دستگاه استفاده می‌کنید؛ علاوه بر سهولت کاربری، میزان سم استفاده شده نیز به طرز چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: کالیبراسیون یا همان واسنجی دستگاه های سمپاشی برای بررسی دقت خود سمپاش می باشد. در حالی که استفاده کم آفت کش ممکن است منجر به کنترل ناکارآمد آفات شود، آفت کش بیش از حد باعث هدر رفتن پول می شود، ممکن است به محصول آسیب برساند و خطر بالقوه آلودگی آب های زیرزمینی و محیط انسانی را نیز افزایش دهد.

کالیبراسیون دستگاه های سمپاش