بازدید دکتر امید از تعاونی روستایی شباهنگ شهریار و دانشگاه علمی کاربردی شباهنگ

دکتر امید رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از شرکت تعاونی روستایی شباهنگ و دانشگاه علمی کاربردی شباهنگ بازدید کرد.

ادامه مطلب

مزایای تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی

مزایای تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی دارای مزایایی زیادی است که احتمالا بسیاری از شما

ادامه مطلب

کاردانی فنی باغبانی گیاهان دارویی و معطر

کاردانی فنی باغبانی گیاهان دارویی و معطر تعریف دوره با توجه به اینکه انسان فرآورده های گیاهان دارویی و معطر

ادامه مطلب

کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین

کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین رشته کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین یکی از رشته های گروه مدیریت و

ادامه مطلب

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

آشنایی با رشته مدیریت کسب و کار

ادامه مطلب