تربیت بدنی- مربیگری فوتسال

کاردانی حرفه ای مربیگری فوتسال در یک نگاه رشته کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتسال با هدف تربیت ورزشکاران کارآمد

ادامه مطلب

کسب و کار ورزشی

رشته کسب و کار ورزشی در یک نگاه در تمام دنیا صنعت ورزش در حال رشد روزافزون است و صنایع

ادامه مطلب

حسابرسی

رشته حسابرسی در یک نگاه  امروزه صاحبان سرمایه و مدیران اجرایی به منظور حداکثر بهره برداری از منابع موجود نیازمند

ادامه مطلب

حسابداری امور مالی

رشته حسابداری امور مالی در یک نگاه در این دوره آموزشی فرد برای کسب توانمندی های شغلی، تهیه صورت های

ادامه مطلب

تربیت بدنی- مربیگری پایه فوتبال

کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال در یک نگاه رشته کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال با هدف تربیت ورزشکاران

ادامه مطلب

خبرنگاری ورزشی

رشته خبرنگاری ورزشی در یک نگاه امروزه به دلیل حضور فراگیر رسانه ها در زندگی افراد شاهد انواع مختلف رسانه

ادامه مطلب

فرصتی طلایی برای تحصیل و قرار گیری در اولویت استخدام

فرصتی طلایی برای تحصیل و قرار گیری در اولویت استخدام دانشگاه علمی کاربردی مرکز شباهنگ شهریار در راستای اهداف دانشگاه

ادامه مطلب

بازدید دکتر امید از تعاونی روستایی شباهنگ شهریار و دانشگاه علمی کاربردی شباهنگ

دکتر امید رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از شرکت تعاونی روستایی شباهنگ و دانشگاه علمی کاربردی شباهنگ بازدید کرد.

ادامه مطلب

مزایای تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی

مزایای تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی دارای مزایایی زیادی است که احتمالا بسیاری از شما

ادامه مطلب

کاردانی فنی باغبانی گیاهان دارویی و معطر

کاردانی فنی باغبانی گیاهان دارویی و معطر تعریف دوره با توجه به اینکه انسان فرآورده های گیاهان دارویی و معطر

ادامه مطلب