• خانه
 • درباره دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ

درباره دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ

دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ

تاریخچه

دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ در سال 1398 با هدف ارایه خدمات نوین آموزشی با الگو گیری از دانشگاه های نسل سوم و چهارم دنیا ایجاد شد.

ضرورت ایجاد دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ

یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، بحران تولید علم بوده و هست. آنچه که اذهان رهبران و نخبگان این کشورها را مشغول کرده این است که چگونه می توانند به علم و فناوری پیشرفته دست یافته و مهمتر از همه خودشان مولد علوم باشند. دانشـگاه، به عنـوان مرکـز آمـوزش تحصیلات عالی در چرخه‌ی حیات‌ساز انسانی محسوب می‌شود و با توجه به هدف، نقش، خروجی‌ها، دیدگاه و مأموریت دانشـگاه‌ها در نسل‌های مختلف و بر اساس شرایط محیطی در جوامع مختلف، تغییراتی را به همراه بوده است.
در نسل‌های امروزی دانشگاه‌ها، افزایش رقابت و بهره‌برداری از آموزه‌ها و دانش در کنار آموزش و تحقیـق اهمیت پیدا می‌کند و تلاش در جهت تأمین ارتبـاط مستمر بیـن صنعت و دانشگاه‌ها قوت می‌گیرد.

چشم انداز

دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ، مجموعه ایست با ویژگی های زیر که در چهارچوب سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهداف کلان تعاونی شباهنگ نقش مهمی در توسعه آموزش‌های کاربردی در شهریار و حومه ایفا می‌کند:

 • برنامه محور
 • پیش رو در امر آموزش

ارزش های محوری

ارزش های محوری دانشگاه عبارتند از:

 • عدالت محوری و قانون مداری
 • به روز بودن، خودآموزي
 • پاسخگویی شفاف
 • اخلاق گرایی و بهبود مستمر

راهبردها

اصلی ترین راهبردهای دانشگاه عبارتند از:

 • توسعه ساختاری و بهبود فرآیندها
 • توانمندسازی نیروی انسانی موجود
 • تلاش برای جذب مدرسان با کیفیت
 • نزدیک شدن به شاخص‌های دانشگاه‌های نسل سوم

ماموریت دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ

 • ارایه رشته‌ها و دوره‌های آموزشی کاربردی متناسب با نیاز روز جامعه و با تاکید بر نیاز‌های شهریار و حومه
 • هماهنگی و هدایت دانشجویان مرکز در مسیر تعالی، موفقیت و کارآفرینی
 • برگزاری رویدادهای علمی، فرهنگی و اجتماعی با توجه به مسوولیت اجتماعی دانشگاه و تعاونی
 • کمک به توسعه فرهنگی و آموزشی نیروی انسانی تعاونی روستایی شباهنگ
 • ارزش آفرینی برای تعاونی روستایی شباهنگ همراه با نقش شتاب‌دهندگی
 • همكاری با مراكز علمی- فراهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
 • فراهم آوردن منابع مالی و درآمد پایدار در راستای استقلال مالی دانشگاه از تعاونی

رشته های حوزه مدیریت

رشته های حوزه گیاهان دارویی

تصاویری از دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ

نحوه دسترسی به دانشگاه: