حسابداری امور مالی

رشته حسابداری امور مالی در یک نگاه

در این دوره آموزشی فرد برای کسب توانمندی های شغلی، تهیه صورت های مالی، گزارش گری سطوح اولیه مالی، تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و ارسال اظهارنامه های بیمه ای و مالیاتی آماده می شود. هدف از این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی و موسسات دولتی و غیر انتفاعی آشنا شوند تا در این زمینه بتوانند با اتخاذ تصمیمات دقیق و صحیح که همراه با پشنوانه علمی است در راستای موفقیت این بنگاه ها ی اقتصادی و موسسات دولتی نقش موثری را ایفا کنند.

 برخی قابلیت ها و توانمندی های افراد فارغ التحصیل در رشته حسابداری امور مالی:

 • آشنایی با حسابداری مالی و کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری بهای تمام شده
 • آشنایی با حسابداری موسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی
 • آشنایی با تنظیم و کنترل بودجه و قوانین مالی حاکم بر کشور
 • آشنایی با سیستم های حسابداری موسسات دولتی و غیر انتفاعی
 • آشنایی با چگونگی خرج در سازمان های دولتی و عمومی کشور
 • تشخیص و وصول مالیات طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم  
 • تکمیل اظهارنامه مالیاتی

برخی مشاغل قابل احراز برای فارغ التحصیلان رشته حسابداری امور مالی:

 • کمک کارشناس حسابداری
 • کاردان مسئول دایره حسابداری
 • کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمدها
 • کاردان مسئول حقوق و دستمزد
 • کاردان مسئول تنخواه
 • مسئول صندوق
 • کاردان مسئول حسابداری حساب های دولتی
 • کمک کارشناس دریافت و پرداخت
 • کاردان امور مالی سازمان های دولتی
 • کمک ممیز مالیاتی
 • کاردان تشخیص و وصول مالیات
 • کاردان وصول مطالبات
 • کاردان جمعدار اموال 

شرایط پذیرش دانشجو:

 • داشتن مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول دوره: مجموع واحد های این دوره بین 68 تا 72 واحد است که در مدت حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجراست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.