کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین

کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین

رشته کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین یکی از رشته های گروه مدیریت و خدمات دانشگاه علمی و کاربردی است. رشته کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین در ادامه مختصرا معرفی شده است.

با توجه به اینکه بخش صنعت و بازرگانی کشور، سرمایه گذرای های بسیار عظیم چه از نظر تاسیسات و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر منابع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی، اقتصادی کشور طلب می نماید و از آنجائیکه بخش های فوق الذکر نیازمند الگوهای جدید و نوین مطرح در دنیا و دانش روزآمد در عرصه های لجستیکی جهت دستیابی به رشد و توسعه ای پایدار می باشند لذا ضروری است تا حرکت و فعالیتی نوین در جهت نیل به استقلال و اقتدار کشور در این زمینه آغاز گردد.

هدف از تدوین دوره کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین، تربیت کاردان متخصص در امور تشکیل زنجیره تامین و نیز بهسازی فرآیندهای لجستیکی و تبدیل فرآیندهای تولید و توزیع سنتی به پیشرفته در مراکز صنعتی و بازرگانی کشور می باشد. افراد دانش آموخته در رشته کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین، ضمن آشنائی با ساختار و معماری زنجیره تامین و عناصر آن بر تمام فرآیندهای لجستیکی زنجیره مسلط خواهند شد به گونه ای که در سطح تاکتیکی و عملیاتی، توانائی بهبود و بهینه سازی زنجیره و فرآیندهای لجستیکی آن را دارا خواهند شد. عملیاتی که این افراد در این زمینه می توانند انجام دهند پیاده سازی و اجرا و مشاوره و پشتیبانی است.

 

 

قابیلت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین:

– تغذیه مواد به خطوط تولید

– بازپرسازی نواحی لجستیکی

– برنامه ریزی و انجام سفارشات لازم به انبار

– مدیریت موجودی های خط تولید

– برنامه ریزی عملیاتی تولید و انجام فعالیت های کنترل تولیدی در خطوط تولید

– انجام نمونه گیری های کمی و کیفی لازم در انبارها و دریافت کالا

– پرکردن فرم های مربوط به انبار

– دریافت و تحویل کالا در انبار

– نظارت بر چیدمان در انبار بر مبنای الگوی تعیین شده

– کنترل موجودی های انبار

– خرید و تدارکات در پروژه ها

– زمان بندی حمل و نقل های داخل و خارج از کارخانه

– نگهداری و حمل ظروف و پالت ها توسط تجهیزات حمل و نقل درون کارخانه ای

– برنامه ریزی و انجام عملیات انتقال مواد و قطعات از انبار به خطوط تولید

– ثبت اطلاعات محصول در حین فرایند تولید

– پذیرش و خدمات پس از فروش

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیلان کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین:

– کاردان لجستیک خطوط تولیدی

– کاردان انبار و دریافت کالا

– کاردان بخش خرید و تدارکات و سفارشات

– کاردان مسئول حمل و نقل و جابه جائی مواد

– کاردان مسئول بسته بندی و ردیابی مواد

– کاردان خدمات پس از فروش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.