مرکز نوآوری و شکوفایی مرکز آموزش شباهنگ با عنوان ” فناوری اطلاعات در کسب وکار ” از سال 1397 تاسیس و در در راستای دستیابی به اهداف دانشگاه جامع علمی کاربردی و در جهت حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین به منظور ایجاد اشتغال و ترغیب دانشجویان و اساتید به سوی اقتصاد دانش بنیان و ایجاد کسب وکارهای نوپای خلاق و یا دانش بنیان تشکیل شده است. با اختصتص بیش از 700 متر فضا این فرصت در اختیار دانشجویان و دیگر علاقه مندان قرار گرفته است تا با ارائه ی طرح های خود و ارزیابی هایی که صورت می گیرد خدمات حمایتی از مرکز دریافت نمایند . 

اهداف مرکز نوآوری :

  • راه‌اندازی سیستم مناسب برای شناسایی ایده‌های تخصصی با برگزاری رویدادهای شتاب
  • ایجاد ارتباط مناسب صاحبان ایده با سایربخش‌ها و سیستم‌های مرتبط با تجاری‌سازی
  • ایجاد بستر مناسب برای بروز خلاقیت در جهت پاسخ به نیازهای بازار و صنعت
  • ایجاد بستری برای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت
  • ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی کارآفرینی دانشجویان
  • افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت­های کار گروهی
  • تقویت ارتباط کاری دانشجویان با اساتید