به اطلاع می رساند طبق دستور العمل دانشگاه جامع علمی کاربردی، اساتید گرامی جهت تدریس در مرکز می بایست حتماً کد مدرسی از دانشگاه جامع علمی کاربردی دریافت نمایند.

زمان درخواست کد مدرسی هر ساله از طریق پرتال اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44280712 تماس حاصل فرمایید.