1-صدور تاییدیه تحصیلی به صورت آنلاین از سامانه هم آوا

مراکز علمی کاربردی،آموزش عالی،سازمان ها و شرکت ها با مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی (هم آوا) به آدرس https://edu.uast.ac.ir از قسمت “استعلام الکترونیک مدارک دانش آموختگان” می‌توانند با پرکردن فیلد های اجباری که به صورت نمونه نمایش داده شده است نسبت به صدور تاییدیه تحصیلی اقدام نمایند.