دانشجوی گرامی، ضمن آرزوی سلامتی به استحضار می رساند جهت ارسال پاسخ درخواست

شما درج اطلاعات صحیح الزامی می باشد. در غیر اینصورت امکان رسیدگی به درخواست شما

امکان پذیر نمی باشد.

لازم به ذکر است یک نسخه از درخواست شما به پست الکترونیکی درج شده ارسال خواهد شد.

ارتباط با ما با پست الکترونیکی

نام(ضروری)