ما را دنبال کنید:
از تحصیل و آموزش لذت ببرید

رشته های کاربردی در دانشگاه علمی و کاربردی

چرا دانشگاه علمی و کاربردی؟

ما به شما پاسخ می دهیم که چرا باید در دانشگاه علمی و کاربردی تحصیل کنید.

ادامه مطلب

رشته های دایر در دانشگاه

دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت با کاربردی ترین رشته ها

مشاهده رشته ها

مزایای تحصیل در شباهنگ

آیا می دانید که دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ مزایایی برای تمامی دانشجویانش دارد؟

مشاهده مزایا

امکانات آموزشی و ورزشی

دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ با بهترین امکانات در خدمت دانشجویان

امکانات دانشگاه

آخرین مطالب

هیچ وقت دیر نیست

آنچه ما برای رشد مهارت های شما ارائه می دهیم

تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی شباهنگ را فرصتی مغتنم برای رشد و توسعه قابلیت ها و استعدادهای کشف نشده خود بدانید.

مشاوره مستمر

در دوران تحصیل همواره از مشاوره های اساتید و مشاوران دانشگاه بهره مند خواهید شد

افزایش کیفیت زندگی

دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ در بهبود کیفیت زندگی شما اثرگذار خواهد بود.

رسیدن به اهداف

هدف گزینی از شما و کمک برای رسیدن به اهداف از ما. در کنارتان خواهیم بود.

با ما همکار شوید

اگر احساس می کنید قابلیت ها و توانایی های شما می تواند برای دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ ایجاد ارزش افزوده نماید، حتما ما را مطلع کنید.

http://با%20ما%20همکار%20شوید
http://در%20شباهنگ%20تدریس%20کنید

در شباهنگ تدریس کنید

در صورت علاقه مندی برای تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

ثبت نام اساتید